Osijek, Hrvatska

Statera d.o.o.

J.J.Strossmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020M

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijsko-komunikacijske tehnologije, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.19.

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0512
Naziv projekta: IKT rješenja za širenje poslovanja projektnog biroa Statera d.o.o.

STATERA d.o.o.
J.J.Strossmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
OIB: 34209604397

Razdoblje provedbe Projekta je od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2021.
Ukupna vrijednost Projekta: 506.000,00 kuna
Iznos sufinanciran sredstvima EU: 299.650,00 kuna

Opis projekta:

Cilj ovoga projekta jest povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije usvajanjem novih znanja i tehnologija čemu ovaj projekt direktno doprinosi.

Ovim projektom nabavlja se:

Programska rješenja BIM

Implementacija projekt Managementa i te edukacija za CAD aplikacije

IKT oprema

 

Provedbom projektnih aktivnosti doprinosi se rješavanju nekonkurentnosti poduzeća a i riješiti će se problem zastarjele IKT tehnologije.

Osigurati će se jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

 

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima tvrtka STATERA d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Dalibor Peršić 099/325 0613, Kontakt adresa elektroničke pošte: dalibor@statera.hr

 

 

OP konkurentnost i kohezija_BOJA

Što radimo

Djelatnost kojom se tvrtka bavi je projektiranje i nadzor u građevinarstvu.

Tvrtka je registrirana za većinu djelatnosti iz područja graditeljstva kao što su:

 

Projektiranje

Nadzor izgradnje

Energetsko certificiranje jednostavnih i složenih sustava

Konzalting u građevinarstvu

Upravljanje i vođenje projekata

Tehničko savjetovanje

Sudska vještačenja

Procjene

Kontakt

STATERA d.o.o.
J.J.Strossmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska